TESTÜLETEK
TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL
KÉRELEM BENYÚJTÁSA
LINKGYŰJTEMÉNY
ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK
EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK
OK
PANASZ BEJELENTÉSE

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.  A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
 • ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
 • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.
 • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
 • a testület döntésére irányuló indítvány
 • a fogyasztó aláírását
 • A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozásnak az írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

  Békéltető testületi eljárás megindítására irányuló kérelmét az alábbi nyomtatvány felhasználásával is benyújthatja:

  KÉRELEM

   


  Belépés
  Név:
  Jelszó:
  OK
  Köszöntő
  Gyakran ismételt kérdések
  Fogyasztók által gyakran feltett kérdések és válaszok
  Fogyasztóvédelmi szervezetek
  Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
  Európai Fogyasztók szervezete
  Fogyasztóvédelmi egyesületek Országos szövetsége
  Európai Fogyasztói Központ
  Érdekvédelmi Tanácsadók Országos Szövetsége
  Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
  Társadalmi Unió
  Tudatos Vásárlók Egyesülete
  Jogszabálygyűjtemény
  Fogyasztóvédelmi jogszabályok
  Fogyasztóvédelmi törvény
  Cikkek, kiadványok
  Beszámolók
  A Békéltető Testületek 10 éve
  Alternatív vitarendezés határon innen és túl
  Alávetési nyilatkozat nyomtatvány
  NGM tájékoztató
  Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendezvények
  10 éves a békéltető testület rendezvény
  TESTÜLETEK  ·  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL  ·  KÉRELEM BENYÚJTÁSA  ·  LINKGYŰJTEMÉNY  ·  ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK  ·  EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK

  A honlap a
  Szociális és Munkaügyi Minisztérium
  támogatásával jött létre.