TESTÜLETEK
TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL
KÉRELEM BENYÚJTÁSA
LINKGYŰJTEMÉNY
ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK
EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK
OK
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Vállalkozások által nem teljesített ajánlások

1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény 36. § (1) bekezdés értelmében "Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület  - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza.

 

2020. :

Vállalkozás neve

Vállalkozás székhelye

Ügy leírása, határozat

Samsung  Electronics  Magyar  Zrt.

5126  Jászfényszaru,  Samsung  tér  1.

A panaszos 2017. február 10. napján vásárolt egy mosonmagyaróvári   üzletben egy SAMSUNG UE60JU6800WXXH   típusú 08A73SMGA00063V gyári számú televíziókészüléket 299.999, Ft értékben. A készülékre jogszabály alapján 1 év kötelező jótállást (alapjótállás) biztosítottak, de a jótállási jegyen feltüntettek szerint a gyártói honlapon történő regisztrálás esetén a SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. az alapjótállás időtartamán felül további 2 év jótállást vállal (kiterjesztett jótállás) a termékre. A panaszos 2019.  júliusában a készüléket annak  gyári  dobozában  Mosonmagyaróvárról Debrecenbe szállította, majd a talpkonzolról egy szintén gyári WMN450N típusú SAMSUNG falikonzolra rögzítette. Ezt követően a készülék már nem jelenített meg képet, holott a panaszos előadása szerint a készüléken semmilyen külső sérülés nyomai nem voltak észlelhetőek. A bepanaszolt fél, a kijelölt szakszervíz elutasította a panaszos kifogását.

Ajánlás: A bepanaszolt jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedjen a panasz tárgyát képező SAMSUNG UE60JU6800WXXH típusú 08A73SMGA00063V gyári számú televíziókészülék megjavításáról.

SOLTRADE EUROPE Kft.

1132Budapest, Visegrádi u. 10. fszt. 31.

A panaszos kérelmében előadta, hogy 2018. március 19. napján vásárolt egy SSD winchestert bepanaszolt üzletében. A termék 2018 szeptemberében tönkrement, a számítógépet folyamatosan újraindította. A hibás alkatrész kiszerelésekor az SSD hátulján lévő azonosító matrica levált, mivel a gyári ragasztó gyengén tapasztotta rá. A panaszos a matrica leválásáról nem tudott, mivel az SSD-t  egy  informatikai  cég  szerelte  ki. Ezt követően  a  terméket visszavitte az üzletbe, ahol minőségi kifogással élt, a terméket tőle át is vették. Ezt követően néhány nappal emailben értesítették a panaszost, hogy a gyártó elutasította a jótállási igényt, mert hiányzik a termékről az azonosító matrica. Hivatkoztak arra, hogy a termék elveszítette a garanciát. Ezt követően a panaszos az azonosító matricát sértetlen állapotba megtalálta a számítógépben, azt a bepanaszolt üzletébe bevitte, ahol a  jótállási  igényt  továbbra  is  elutasították, mert álláspontjuk  szerint már nem bizonyítható, hogy a matrica a tőlük megvásárolt termékhez tartozik.

Ajánlás: A Békéltető Testület kötelezi a bepanaszoltat, hogy jótállási kötelezettség teljesítése címén cserélje  ki  a  panaszos által megvásárolt  SSD  winchestert  egy  ugyanilyen típusú másik termékre.

Porsche Hungaria Kft.

1139  Budapest, Fáy u. 27.

A panaszos beadványában előadta, hogy 2018decemberében azt tapasztalta, hogy a tulajdonát képező Skoda Octavia személygépjármű középkonzolján elhelyezett multifunkcionális egység meghibásodott. Arra való tekintettel, hogy a gépjárműre vonatkozó 2+2 év garancia még élt, 2019januárjában felkereste a debreceni Full Auto Kft. márka szervizet, ahol feltárták a hiba okát. Ezen hiba megállapítást továbbították a Bepanaszoltnak, aki azt válaszolta vissza, hogy annak javítását nem hajlandó elvégezni garanciális javítás keretében. Ezt követően a felek között elektronikus levelezés történt, amelyet becsatolt a panaszos. Ezen levelezésben a Bepanaszolt vállalkozás arra hivatkozással tagadta meg a javítást, hogy a technika mai állása, és a fizikai befolyásolások miatt azt nem áll módjában elvégezni, az természetes velejárója bizonyos használati viszonyoknak, amelyet a panaszos  nem  tudott  elfogadni, mint  indokot, hiszen álláspontja szerint  a  hiba  a garanciális időszakon belül keletkezett, amelyért felelősséggel tartozik a bepanaszolt. Előadta, hogy a bepanaszolt soha nem hivatkozott arra, hogy a garanciális idő lejárt volna, vagy abból kicsúszott volna a panaszos, valamint a hibát is elismerték, nem vitatták, -sőt azt úgymond tudták, mint típushiba -, védekezésük, kimentésük csupán annyi volt mindvégig, hogy a technika mai állása szerint ez ilyen, a tapasztalt „hiba” ezen médiaegységnél előfordulhat bizonyos esetekben.

Ajánlás: A Békéltető testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszoltat, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének akként, hogy a tapasztalt hibát javítsa ki, azt javítassa meg, vagy amennyiben az nem lehetséges, a hibás terméket –középkonzolon lévő egységet, annak egy részét –cserélje ki.

Extreme Digital Zrt.,

1033Budapest, Szentendrei út  89-95.  X.  épület

A panaszos vásárolt egy hűtőszekrényt a bepanaszolttól, amely 2019. 07.30. napján  került házhozszállításra sértetlencsomagolásban. A csomagot augusztus 7.-énbontották ki, amikora cég vezetője szabadságáról visszaérkezett. Kicsomagoláskor észlelték, hogy a hűtőszekrény sérült (teteje lejön, oldala behorpadt, görbült, az  elején mély vágás  van). A kibontást követően haladéktalanul jelezték azt az Extreme Digital Zrt-nek, akik szerint  a  sérülést maga a megrendelő  okozta, panaszát nem állt módjukban elfogadni. A jegyzőkönyvben rögzített panaszt elutasították azzal, hogy a csomag kibontására átvételkor kell, hogy sor kerüljön. Álláspontjuk szerint a  termék sérülése a csomag kibontása  után keletkezett. A panaszos szeretett volna elállni a vásárlástól 14  napon  belül, azonban  a bepanaszolt  szerint,  mivel  a  vásárló  nem  magánszemély,  hanem  cég,  így  ez  a  jog  nem  illeti meg.

Ajánlás: Az Extreme Digital Zrt. a határozat kézhezvételétől számított 8   napon   belül   fizesse   meg   panaszos   részére   postai   úton,   vagy   az   általa   ismert számlaszámra a megvásárolt hűtőgép vételárát,63.440 forintot. A vételár megérkezését követően  a  kiszállítással  azonos  módon  a panaszosa nála  lévőhűtőgépet  köteles visszaszolgáltatni.

Go Solutions  Group  Kft.

1054  Budapest,  Kálmán  Imre  u.  1.,

Beadványukban előadták, hogy Guba János 2016. augusztus hó 11. napján Go Utazási Kártya Szerződést kötött a bepanaszolt vállalkozással, mellyel  klubtagságot  szerzett  a  Go  Utazási Programban.  A  kártyabirtokos  ezáltal  jogosult  lett  igénybe  venni  a  kártya  által  biztosított kedvezményes belföldi és külföldi üdülési lehetőségeket. Az egyik kedvezményes ajánlattal élve, -1 áráért 2 helyszín –úgy döntöttek, hogy elutaznak Balatonfüredre és Egerbe, melynek értékét  a  45.900.-Ft  összeget,át  is  utalták  a  bepanaszolt  vállalkozásnak. A  bepanaszolt részéről Marián Vivien 2018. június hó 12. napján e-mail üzenetben jelezte a panaszosok felé, hogy  a  „Dupla  Csobbanás”  első  útjára,  Balatonfüreden  az  Akadémia  Hotelbe  lefoglalták részükre  a  szállást  2018.  szeptember  hó  23-25. közötti időszakra. Később, 2018. szeptember hó  12-ei  dátummal  megérkezett  a  panaszosokhoz  az  üdülési  utalvány  is,  mely  alapján  az üdülés  igénybe vehető. A  másik  utat  2018.  augusztus  hó  14-16. közötti időszakra Egerbe foglalták  le,  azonban  arról  sokáig  nem  kaptak  visszaigazolást,  majd  2018.  júliusában  arról tájékoztatták őket, hogy sajnos már beteltek a helyek, nem tudnakrészükre Egerben, abban az időszakban szállást biztosítani. Tekintettel arra, hogya bepanaszolttöbbszöri levélváltás után sem  tudott  biztosítani olyan  helyszínen  és  időpontban  szállást  a  panaszosoknak,  mely számukra megfelelő lett volna, így az Egerbe tervezett utazás nem tudott megvalósulni. A  panaszosok  a  terveknek  megfelelően  2018.  szeptember  hó  23.  napján  leutaztak Balatonfüredre,  hogy  a  voucher  tartalma  szerint  megkezdjék  pihenésüket.  Megérkezésükkor azonban azzal szembesültek, hogy a szállásadók nem tudtak érkezésükről, továbbá kifejtették, hogy  a  bepanaszolt  vállalkozással  több  konfliktusuk  is  volt,  ezért  nem  is  tudnának  nekik szállást biztosítani a voucher alapján, csak saját foglalás esetén. Tekintettel arra, hogy a hotel abban  az  időszakban  telt  házzal  működött, nem  tudták  a  panaszosokat  még  külön  térítés ellenében  sem  fogadni.  A  panaszosok  megpróbálták  felhívni  a  bepanaszolt  vállalkozást  a helyzet  rendezése érdekében,  de  nem  jártak  sikerrel,  így  arra  kényszerültek,  hogy  egy  másik szállodábanszálljanak  meg.  Később a  bepanaszolt  vállalkozás  részéről  elnézést  kértek  a kellemetlenség  miatt  és  felajánlották,  hogy  a  panaszosok  választhatnak  egy  másik  utat. Tekintettel  arra,  hogy  a  panaszosok  nem  tudták  megoldani,  hogy  egy  másik  alkalommal Dunántúlra utazzanak így az ígért két útból végül egyik sem valósult meg.

Ajánlás: A   Hajdú-Bihar  Megyei  Békéltető  Testület  felszólítja  a  bepanaszolt  felet,  hogy  a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen  meg panaszosnak a bankszámlájára  a meg  nem  valósult  utakra  tekintettel  45.900.-Ft, autópálya  díjként  2.975.-Ft,  valamint útiköltségként  28.698.-Ft,  azaz  összesen77.573.-Ft(hetvenhétezer-ötszázhetvenháromforint) összeget.

MOBIL-FORCE GROUP  Kft.

1078  Budapest,  Hernád  u.  43.

2019.08.21. napján  a  bepanaszolttól  egy Nokia7.1 típusú  telefonkészüléket  rendeltmeg.  A telefonkészüléket   a   bepanaszolt   megküldte   a   panaszos   részére,   amely   telefon   hibátlan állapotban megérkezett a panaszoshoz. A panaszos a telefont elkezdte használni. A békéltető testület meghallgatásán a panaszos elmondta, hogy valószínűleg atáskájában  volt  a  telefon, amikor a telefon kijelzőjetöbb helyenmegrepedt. A  panaszos  ezt  a  telefonkészüléket  azért  választotta,mert Gorilla Glass  üveggel  van  ellátva, ami  a  termékspecifikáció  szerint  magasabb  törésállóságot  jelent.  A  panaszos  szerint  nem lehetne  a Gorilla Glass üveggel ellátott mobiltelefon képernyőjének egy hét használat alatt összetörnie.  A  panaszos  a 45/2014.  (II.26.)  Kormányrendelet 20.§  (1)  ,  (2)  bekezdés szerinti 14  napos  elállási  jogát  kívánta  érvényesíteni,  és  közöltea  bepanaszottal,  hogy  eláll  a szerződéstől,és  a  mobiltelefonkészüléket  a  bepanaszolt  részére  visszaküldte.  A  panaszos kérte, hogy az elállásra tekintettel a bepanaszolt küldje vissza a mobiltelefonkészülék árátés a szállítási költségeta panaszos részére.

Ajánlás: A  határozat  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  a  bepanaszolt  állapítsa  meg  a telefonkészülékben    bekövetkezett    kár    összegét.Akárösszeg    beszámítása    után fennmaradó  vételár  összegetés a  vásárláskor  fizetett  szállítási  költséget fizesse  vissza  a panaszos részére.

Vöröskő Kft.

8200  Veszprém,  Pápai  út  36.

A  panaszosbeadványában  előadta,  hogy  2018.04.16.-án  vásárolt  a  Debreceni  Euronics üzletben egy Dell bkh3vj2 típusú laptopot bruttó 169.990.-Ft-os vételárért. A vásárlást követő rövid időn belül több hibát is észlelt rajta a panaszos, amikor is a terméket visszavitte  a boltba. Ekkor a gépet 2018. augusztus 8. napján felküldték a budapesti Flaxcom Zrt.-hez, ahol a  gép  2018.  augusztus  27.  napjáig  ott  volt  javításra.  Ezen  javítás  nem  vezetett  eredményre, hiszen a gép továbbra is lassú volt és a korábban tapasztalt hibáksem múltak el. Ezt követően derült  ki  az,  hogy  Debrecenben  is  van  márka  szerviz  Multi  Hardver  Kft.,  ahova  a  gépet  a panaszos el is vitte, és ahol winchestert cseréltek benne garanciába 2018. szeptember 10.-20. között.  Sajnos  mivel  ezen  javítás  sem  vezetett eredményre, a jótállási jegyen szereplő CHS Budapest  márkaszervizzel  vette  fel  a  kapcsolatot, akik,  értetlen  módon  három  alkalommal is futárt küldtek a gépért (2018. október 4, 5, 8.-án) mire sikerült azt elvinniük. A gép, ismételt (harmadszori) javítástkövetően 2018. október 15. napján érkezett vissza.Ezt követően, mivel a  gépre  még  egy  nyomtatót  sem  tudtak  feltelepíteni,  a  panaszos  elvitte  azt  a  Debreceni Hificomp kft.-hez, hogy segítsenek neki. Ekkor ismételten meglepetés érte, hiszen a gép még mindig  használhatatlan  volt,  valamint  arról  tájékoztatták,  hogy  a  gépet  már  2017.  november 22. napján regisztrálták. Ez azért érthetetlen, mivel a gép megvásárlására csupán 2018.04.16. napján került sor. A panaszos igényét elutasította a bepanaszolt.

Ajánlás: A  Békéltető  testület  eljáró  tanácsa  felszólítja  a  bepanaszoltat,  hogy  a  határozat kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  tegyen  eleget  jogszabályi  kötelezettségének akként, hogy -a panaszos elállására tekintettel -, a hibás termék átvételével egyidejűleg, a   bepanaszolt   vállalkozás   boltjában   fizesse   vissza   a   panaszosnak   a   termék   teljesvételárát készpénzben.

Veress Katinka Ibolya e.v.

4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 33., adószám: 66705651-2-29

A panaszos a Csempehegyek.hu honlapon adott le megrendelést és fizette a ki a vételárat. Ugyanakkor a terméket nem kapta meg, a bepanaszolt fél nem működött együtt vele.

Ajánlás: AHajdú-BiharMegyei Békéltető Testület ajánlja a(z)Veress Katinka Ibolya e.v.bepanaszoltnak, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg[...] panaszosnak144.260Ft, azaz Száznegyvennégyezer-kétszázhatvan forint összegeta panaszos részére az Erste banknál vezetett ... sorszámú bankszámlájára.

 Extreme Digital Zrt.  1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.,

A panaszos 2019. október 21. napján vásárolt egy Nokia mobiltelefont, 1+1 éves jótállási jegy is tartozott a készülékhez. A készülék ára 57.989 forint volt, a készülékbiztosítás 13.395 forint.Beadványa szerint már két hét után problémák jelentkeztek, a hibát első alkalommal 2019. november 12. napján jelezte a vállalkozásnak. A szervízelést követően azonban ismét nemműködött megfelelően a készülék (a telefonhívást nehézségek árán tudta megszakítani, mert a kijelző eltűnt, nem frissített, stb). A telefon összesen háromszor volt szervizben. A szerviz álláspontja alapján a készülék hibátlanul működik, a hibát egy szoftverfrissítéssel elhárították.

 Ajánlás: A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület megállapítja, hogy a panaszos kérelme alapos.Ajánlja avállalkozásnak, hogy a jelen határozatkézhezvételétől számított 15 napon belül a panaszos részérea Nokia mobiltelefon vételárát, 57.989 forintotfizesse vissza. Egyidejűleg ajánljapanaszosnak, hogy a készüléket az Extreme Digital Zrt. üzletébe a jelen ajánlás kézhez vételétől számított 15 napon belül vigye be, adja át.Az összeg átutalása a panaszos kérésének megfelelően a nevén lévő OTP Banknál vezetett számlaszámra történjen.

 Tool City Kft  2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.
A panaszos kérelmében előadta, hogy 2019, december 8-án a bepanaszolt webáruházából vásárolt egy Straus lézeres dekopírfűrészt. A futár 2019. december 12-én megérkezett a csomaggal, de nem az volt benne, amit a panaszos megrendelt, hanem egy Haina sima dekorpírfűrész. A panaszos még aznap hívta a bepanaszoltat, és azt a választ kapta, hogy írjon e-mait és kicserélik vagy visszaadja a vételárat. Az emailre az a válasz érkezett, hogy a két termék ugyanaz, csak a Haina sokkal jobb és megbízhatóbb márka. A panaszos ekkor ismét felhívta a bepanaszoltat és jelezte, hogy továbbra is a cserét vagy a vételár visszafizetést szeretné. A bepanaszolt kérte, hogy küldjenek újabb e-mailt. A panaszos újabb e-mailt küldött, amely az a válasz érkezett, hogy a két termék ugyanaz, csak a Haina sokkal jobb és megbízhatóbb márka. A panaszos ismét felhívta a bepanaszoltat, nem tudtak választ adni a panaszosnak, azt ígérték küldenek majd emailt, de a panaszos nem kapott e-mailt. 2019. december 19-én a bepanaszolt hívta fel a panaszost, és jelezte,hogy visszafizetik a vételárat, majd egy e-mail is érkezett, amelyben szintén az állt, hogy két termék ugyanaz, csak a Haina sokkal jobb és megbízhatóbb márka. A panaszos ismét felhívta a bepanaszoltat, de nem tudtak választ adni, csak annyit, hogy majd küldenek emailt, ez azonban nem történt meg, és a panaszos ezért fordult a Békéltető Testülethez.
 
Ajánlás: AHajdú-BiharMegyei Békéltető Testület ajánlja a(z)Tool City Kft-nek, mint bepanaszoltnak, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül vegye fel a kapcsolatot a panaszossal, és egyeztessenek a termék visszaszállításának módjáról, ennek költsége a bepanaszoltat terheli, továbbá a bepanaszoltfizesse vissza a termék vételárát, azaz 8971 forintot.
Műszaki Cikkek Olcsón Kft. 1119Budapest, Fehérvári út 83.
A panaszos kérelmében előadta, hogy a rendelést követően 2020. március 17. napján átvett készülékek 1 db hűtőgép és 1 db mosógép-nem működtek megfelelően, csomagolás nélkül érkeztek, rozsda és egyéb sérülések voltak láthatóak, pedigaJófogásoneredetileg új,kisebb esztétikai hibákkalhirdettékés telefonon ugyanilyen tartalmú szóbeli tájékoztatással ajánlották neki a termékeket. Atermékkel sem garancialevelet,sem más jogszabályban meghatározott tartalmú tájékoztatást nem kapott az elállási joggyakorlása és más a szerződést illetve a fogyasztói jogosultságokat kötelezettségeket érintő feltételek vonatkozásában.A panaszos által visszaküldött termékek kijavítását követően a készülékeket ismétcsomagolásnélkül, koszosabb és sérült állapotban kapta vissza, ezért azokat nem vette át a szállítótól.Kérését a megfelelő termékre történő cserére elutasították, majd tárolási díjat kért tőle a bepanaszolt. Apanaszos akészülékek alján látható rozsdásodásról, sérülésekről fényképeket készített, melyet az eljárássorán bemutatott.
 
 
Ajánlás: AHajdú-BiharMegyei Békéltető Testület ajánlja a(z)Műszaki Cikkek Olcsón Kft.részére, hogy jelen ajánlás kézhezvételét követő 8napon belül fizesse vissza a tpanaszos számlaszámára történő utalással a készülékek 2020. 03. 17. napján megfizetett vételárát,135.000,-(százharmincötezer) forint összegben.
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

 

 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

 

Ajánlás: A jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a bepanaszolt állítsa helyre a szolgáltatását akként, hogy a panaszos +36-30-726-1214 telefonszámán az sms fogadás működjön.

Delivery Home Logistic s.r.o.Szlováka, 

 

 831 06 Pozsony (Bratisava), Púchovská 12.

 A panaszos kérelmében előadta, hogy 2020. szeptember 14-én rendelt egy órát a bepanaszolt webáruházába. A panaszos az árát bankkártyával kifizette. A webshop a kiszállításra október 7-ei határidőt vállalt, eddig az időpontig az órát nem küldte el a bepanaszolt, ezért a panaszos október 8-án érdeklődött a szállítás idejéről, de választ nem kapott. A panaszos október 12-én felszólírást küldött a bepanaszoltnak, hogy küldje el a kifizetett órát, azonban választ ezúttal sem kapott. A panaszos kérte a vételár visszafizetését.

Ajánlás: AHajdú-BiharMegyei Békéltető Testület ajánlja Delivery Home Logistic s.r.o-nak, mint vállalkozásnak, hogy aszerződést teljesítse,aterméket a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belülküldje mega panaszosnak.

Skoopy Kft. „cs.a.” 

 

 1065 Budapest, Révay köz 4.,

 A panaszos2020. szeptember 2.napján kelt kérelmével fordult a Békéltető Testülethez eljárás lefolytatása végett. A panasz tárgya az volt, hogy a panaszos 2020. január 15.-én vásárolt a Bónusz Brigád honlapon egy kupont, mely egy élményvezetésre jogosította volna fel. A kupon felhasználási ideje a pandémiás időszakra hivatkozvameg lett hosszabbítva, majd ezt követően a pálya működtetője jelezte, hogy a kupont kibocsátója ellen csődeljárás van folyamatban, ezért a kupon már nem használható fel. Panaszostovábbra is szeretné az élményvezetést igénybe venni, vagy a kupon ellenértékét visszakapni.

Ajánlás: AHajdú-BiharMegyei Békéltető Testület ajánlja a(z)Skoopy Kft. „cs.a.” vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Nagy Brigitta által vásárolt kupon 2021. október 01. napjáig történő beválthatósága érdekében szükséges igazolást adjon ki a panaszosnak.

WIN-BAU TRADE Kft. 4034Debrecen, Hold u. 5.,

A panaszos 2020. január 22.napján érkezettkérelmével fordult a Békéltető Testülethez eljárás lefolytatása végett. A panasz tárgya nyílászárók beépítésével kapcsolatos minőségi kifogás volt.A meghallgatáson szabályszerű értesítésre egyik fél sem jelent meg.A fogyasztó nyílászárók beépítésével kapcsolatos minőségi kifogásból eredő igényt kívántérvényesíteni a vállalkozással szemben.

Ajánlás: A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület ajánlja a WIN-BAU TRADE Kft. vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül afelek között létrejött szerződés hibás teljesítése miatt -a bejárati ajtóta megfelelő, szerződésben leírt műszaki tartalmú ajtóracserélje ki,-a nyílászárókatpontosanállítsa be,-biztosítsa ahiányzó kilincset.

Papp János Lajos e.v. 4220 Hajdúböszörmény, Martinovics u. 32.

A fogyasztó hibás teljesítés miatti jótállási igényt kíván érvényesíteni a vállalkozással szemben.A panaszos kérelmében előadta, hogy 2017. év júliusában azzal kereste meg a bepanaszoltat, hogy 2017. év novemberében új ingatlanba fog költözni, ahol felújítási munkák elvégzését tervezi. Ezen felújítási munkák a ház külső hőszigetelése, festése, a lapostető szigetelése és a tető vízelvezetésének megoldása voltak. A bepanaszolt a megkeresést követő néhány napon belül felmérte a munkákat, majd a felek a régi ismeretségnek köszönhetően szóbeli megállapodás kötöttek a felújítási munkák elvégzésére vonatkozóan.

Ajánlás: A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület ajánlja Papp János Lajos egyéni vállalkozónak, hogy jótállási kötelezettsége alapján a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15napon belüla panaszos ingatlanán lévő lakóház lapos tetejének szigetelése és vízelvezetése körében jelentkező hibák, hiányosságkijavíttatásának költségét, 735.763,-Ft-ot, azaz Hétszázharmincötezer-hétszázhatvanhárom forintot fizessen meg a panaszosnak

ool CityKft.

 

 2335 Taksony, Solt u. 17.,  Ajánlás: AHajdú-BiharMegyei Békéltető Testület felhívjaaTOOL City Kft.-t, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül vegye fel a kapcsolatot a panaszossal, törekedjen elsősorban a 120733 rendelésszám alapján 2020. január 7. napján létrejött adásvételi szerződés szerződésszerű teljesítésre. A megküldött termékeket cserélje ki a megrendelésnek, valamint az E-TOOL-2020-1347 sorszámú számlának megfelelően, amennyiben erre nincs mód a raktárkészletéből, akkor haladéktalanul térítse vissza a 22.745,-Ft vételárat, továbbá fizesse meg a panaszosnak a visszaküldés költségét. A panaszost felkéri a Békéltető Testület, hogy működjön közre a szavatossági igény rendezésében, amennyiben a csere ellehetetlenül, akkor működjön közre a termékek visszaküldésében a vételár visszatérítése érdekében.
CIVIS TOURS Kft. 4032 Debrecen, Füredi út 30. III. em. 3.

A panaszos (fogyasztó) utazási szerződéssel összefüggően részvételi díj visszafizetése és kártérítés megfizetése iránti igényt kívántérvényesíteni a vállalkozással szemben.

Ajánlás:  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület ajánlja a CIVIS TOURS Kft. vállalkozásnak, hogy a jelen ajánlás kézhezvételétől számított15 napon belül 93.980,-Ft részvételi díjat fizessen vissza a panaszos részére, továbbá fizessen meg a panaszos részére 60.000,-Ft kártérítést.

Online ügy indítás
Belépés
Bejelentkezés
Köszöntő
Gyakran ismételt kérdések
Fogyasztók által gyakran feltett kérdések és válaszok
Fogyasztóvédelmi szervezetek
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Európai Fogyasztók Szervezete
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Európai Fogyasztói Központ
Érdekvédelmi Tanácsadók Országos Szövetsége
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Társadalmi Unió
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Jogszabálygyűjtemény
Fogyasztóvédelmi jogszabályok
Fogyasztóvédelmi törvény
Cikkek, kiadványok
Beszámolók
A Békéltető Testületek 10 éve
Alternatív vitarendezés határon innen és túl
Alávetési nyilatkozat nyomtatvány
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendezvények
10 éves a békéltető testület rendezvény
TESTÜLETEK  ·  TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS MENETÉRŐL  ·  KÉRELEM BENYÚJTÁSA  ·  LINKGYŰJTEMÉNY  ·  ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK  ·  EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK

A honlap a
Fogyasztóvédelemért Felelos Helyettes Államtitkárság
támogatásával jött létre.